Escalfadors d'aigua elèctrics

Els escalfadors d’aigua elèctrics escalfen i conserven una quantitat d’aigua en un cilindre aïllat, llest per al seu ús. Proporciona aigua calenta a pressió general i, ja que poden lliurar tota la quantitat emmagatzemada immediatament, es pot donar servei a molts punts de venda al mateix temps. I es lliurarà a tots ells a pressió. Quan s’ha buidat, es necessita temps per escalfar-lo per tornar a tenir aigua calenta, però escalfen l’aigua ràpidament, especialment amb elements més potents o bessons, i es pot executar amb una electricitat extrema de menor cost.