Centre de proves

Disposem de laboratori d'eficiència energètica i de laboratori CNAS amb instruments avançats internacionals.

Assegurar els requisits de qualitat del producte.