Escalfadors d'aigua solars

Els escalfadors d’aigua solars són la conversió de la llum solar en calor per a la calefacció d’aigua mitjançant un captador solar tèrmic. Hi ha diverses configuracions disponibles a diferents costos per proporcionar solucions en diferents climes i latituds. Els escalfadors d’aigua solars s’utilitzen àmpliament per a aplicacions residencials i algunes aplicacions industrials.

Un col·lector orientat al sol escalfa un fluid de treball que passa a un sistema d'emmagatzematge per a un ús posterior. Els escalfadors d'aigua solars són actius (bombats) i passius (amb convecció). Utilitzen només aigua, o bé aigua i un fluid de treball. S'escalfen directament o mitjançant miralls concentradors de llum. Funcionen de manera independent o com a híbrids amb escalfadors elèctrics o de gas. A les instal·lacions a gran escala, els miralls poden concentrar la llum solar en un col·lector més petit.